Universele beleving van emoties

Op deze ‘emotiekaarten’ kunt u zien wat mensen gemiddeld voelen in hun lichaam bij de specifieke emotie. Geel en rood duiden op extra activiteit, blauw op een verminderd gevoel, en zwart is neutraal. Vrijwel elke emotie veroorzaakt meer activiteit in de borst: een blijk een versnelde hartslag en ademhaling. Dat mensen het hoofd ook vaak rood inkleuren duidt op activiteit van de gezichtspieren, maar ook op veranderingen in gedachten en gevoelens.

Koken van woede, branden van verlangen, of een leeg gevoel hebben. Volgens Finse onderzoekers zijn zulke belevingen van emoties niet cultureel bepaald of door de gesproken taal opgelegd, maar universeel voor de mens: ze beleven hun emoties namelijk op dezelfde lichamelijke manier. Onderzoekers van de Turku Universiteit ontdekten dat de specifieke lichamelijke sensatie die hoort bij elke emotie, hetzelfde is voor West-Europeanen en Aziaten.

Bron: nemokennislink.nl, Emoties in kaart gebracht, auteur Anna Tuenter, 5 januari 2014