Over de Vossenbult

De Vossenbult

De praktijk bevindt zich in het buitengebied van Diepenheim. Op een rustgevende locatie aan de Zandvang.

De missie van de Vossenbult is om het zelfhelend vermogen aan te spreken. Door weer te leren luisteren naar ons lichaam worden we gevoeliger voor de signalen die het afgeeft. De oplossing voor een probleem is vaak te vinden in verbinding tussen body & mind. In de behandelingen staat deze body-mind connectie centraal.


Praktijk de Vossenbult is aangesloten bij het Collectief Alternatief Therapeuten (CAT) en wil voldoen aan de kwaliteitseisen die van een therapeutenpraktijk gesteld mag worden. Het CAT ziet er middels visitaties op toe dat er aan deze kwaliteitseisen is voldaan.

Ik ben aangesloten bij CAT vergoedbaar


Het CAT vergoedbaar is een onderdeel van Collectief Alternatief Therapeuten . Hieronder vallen therapeuten die voldoen aan bepaalde opleidings- en kwaliteitseisen.

CAT en GAT

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging CAT vergoedbaar om u als client de zekerheid te geven dat u met een gekwalificeerd beroepsbeoefenaar te maken heeft.  Ik hanteer de beroeps- en gedragscode en de klachtenregeling van de CAT. Beide regelingen zijn na te lezen in de praktijk. Ik val als CAT-therapeut onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Klik hier voor meer informatie over mijn
klachtenregeling. Ik werk als CAT-therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode.

Opleidingen

In mijn praktijkruimte heb ik mijn (Hbo) diploma’s zichtbaar hangen:
– holistisch massagetherapeut
(Positive Touch)
– Acceptance and Commitment
therapy (Civas)
– medische basiskennis en
psychosociale basiskennis
(Energieschool)

Nascholingen:
– Transformatieve coaching &
proceswerk (Positive Touch)
– EMDR (Floor Slagter)