Polyvagaal therapie


Polyvagaal therapie

Het doel van polyvagaal therapie is je bewust te maken van hoe jouw zenuwstelsel onbewust reageert op externe prikkels, zoals contact met anderen of de omgeving. Hierdoor kunnen we onze reacties beter begrijpen en leren we om sneller een gevoel van veiligheid en balans te ervaren, zelfs in spannende situaties.

Door de biologische aspecten van de stressreacties aan te pakken en gevoelens van veiligheid en verbinding te bevorderen, heeft polyvagale therapie tot doel emotionele regulatie te verbeteren, angst te verminderen en het algehele welzijn te bevorderen.

Het doel van polyvagale therapie is om je te helpen dat je van een staat van verdediging en overleven (vecht/vlucht of afsluiting) naar een staat van veiligheid en verbondenheid (sociale betrokkenheid) kunt bewegen. Hierbij worden de volgende acties ingezet:

  • Bewustwording opbouwen: gaan herkennen welke onbewuste lichamelijke reacties je op stress hebt, hoe de deze herkent en welke patronen zich herhalen
  • Co-regulatie: leren om gezonde relaties en interacties te ontwikkelen die een gevoel van veiligheid en vertrouwen bevorderen
  • Polyvagale oefeningen: oefeningen doen die kunnen helpen het autonome zenuwstelsel te reguleren, zoals ademhalingsoefeningen en bewustzijnsoefeningen
  • Mindfulness en zelfcompassie: je wordt aangemoedigd om meer afgestemd te zijn op je innerlijke ervaringen zonder oordeel
  • Traumaverwerking: het verwerken van oude verhalen die meespelen in onveilige en bedreigende situaties waardoor die situatie groter wordt dan deze eigenlijk is