EMDR

Net als bij de lichaamsgerichte therapie werk je bij EMDR aan zaken die zich hebben vastgezet in jezelf. Het verschil is dat het meer de emotionele en mentale klachten zijn die opspelen, terwijl het bij de lichaamstherapie vaker de lichamelijke klachten zijn.

Een cliënte had er last van dat ze zich heel ongemakkelijk voelde in groepen. Een-op-een contact was prima, maar zodra het grotere groepen betrof, voelde zij zich ongemakkelijk alsof ze er niet bijhoorde. Op feestjes was dat lastig maar met name in het werk beperkte dit haar. Lunchen deed ze alleen op haar kantoor en na een vergadering was ze als eerste weer weg. Tijdens de behandeling kwam haar verlegenheid van vroeger weer naar boven. Dit nam destijds dermate vormen aan dat ze als er vroeger thuis bezoek kwam, zij zich verstopte achter een grote stoel. Dan was ze niet zichtbaar voor anderen. Tijdens de behandeling kreeg ze in één keer het inzicht dat ze zich niet verbonden voelde met haar omgeving, alsof ze zweefde.  Het inzicht dat de EMDR behandeling had gebracht combineerden we met het doen van oefeningen waarbij ze bewust contact maakte met de grond onder haar voeten. Al snel ging het beter met haar. Ze eet haar boterhammetjes niet meer alleen maar samen met haar collega’s en ook kan ze zijn de vergaderingen geen issue meer voor haar.

Waarvoor kun je terecht?

  • Verwerking van trauma of een emotioneel zware ervaring
  • Trauma en oude pijn verkennen
  • Afraken van (oude) spanningen, concentratieproblemen of stress
  • Negatief zelfbeeld kwijtraken
  • Somberheid, stemmingswisselingen, snel boos worden verkennen en loslaten
  • Angsten, paniek of vermijdingsgedrag kwijtraken
  • Kwijtraken/verminderen van fobieën

De methodiek

Aan de hand van vragen haal je een gebeurtenis terug waar zich de klacht duidelijk voordeed, inclusief de bijbehorende beelden, geuren, gedachten en gevoelens. Deze maak je als het ware weer levend. Daarna starten we met het verwerkingsproces. Ik vraag je de gebeurtenis opnieuw voor de geest te halen en tegelijk raak ik gedurende circa 20 seconden wisselend jouw bovenbenen aan. Ik vraag je wat er in gedachten naar boven komt. Dit proces brengt doorgaans een stroom van gedachten, beelden en/of gevoelens op gang. Door middel van begeleidende vragen én je eigen associaties kom je steeds dichter bij de kern waar het rustig is.  De methodiek werkt door het stimuleren van beide hersenhelften, waardoor je hersenen ‘vastzittende’ emoties, gedachten of fysieke klachten alsnog kunnen verwerken. Je maakt daardoor als het ware het werkgeheugen leeg waardoor de herinnering haar emotionele en/of fysieke lading verliest.

De duur van een EMDR sessie is circa anderhalf uur. De behandelingen kunnen fysiek of op aanvraag online plaatsvinden.

EMDR behandelingen kunnen op zichzelf staan. Ook kunnen ze een onderdeel vormen van een behandelplan waarbij EMDR en lichaamsgerichte therapie worden afgewisseld.